Obsługa prawna firm

  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw,
  • sporządzanie projektów umów,
  • doradztwo prawne dla firm,
  • zakładanie spółek handlowych, rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przekształcenia, łączenie i podział spółek,
  • ochrona przed roszczeniami konsumentów,
  • prowadzenie spraw sądowych,
  • obsługa prawna spółek kapitałowych (zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządu),
  • doradztwo w zakresie prawa podatkowego,
  • windykacja należności.