Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • sporządzanie umów o pracę,
  • porady prawne z zakresu prawa pracy,
  • obsługa firm w zakresie prawa pracy,
  • prowadzenie spraw o wynagrodzenie za pracę,
  • sporządzanie regulaminów pracy,
  • obsługa firm w zakresie prawa pracy,
  • prowadzenie spraw sądowych przed sądem pracy,
  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.