Prawo karne

  • obrona w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia,
  • przygotowywanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, kasacji,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym,
  • reprezentowanie skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym,
  • kompleksowa pomoc prawna w zakresie prawa karnego.