Prawo cywilne, odszkodowania

 • przygotowywanie i negocjowanie umów,
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych,
 • dochodzenie odszkodowań od zakładów ubezpieczeń,
 • sprawy związane z rękojmią i gwarancją na dane dobro,
 • dochodzenie kar umownych,
 • prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych,
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek),
 • ochrona praw konsumentów,
 • dochodzenie odszkodowań od przedsiębiorstw z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (ochrona własności, naruszenie posiadania,zniesienie współwłasności),
 • sprawy wieczystoksięgowe.